Wel of geen second opinion

Wel of geen second opinion

Als je hoort dat je ongeneeslijk ziek bent vraag je je af of dat wel écht zo is. Twijfel over de juistheid van de diagnose kan een reden zijn voor het aanvragen van een second opinion, maar de kans dat daar een fundamenteel andere diagnose uitkomt is klein. Een second opinion wordt vaker aangevraagd omdat er twijfel of onduidelijkheid bestaat over de vraag of er inderdaad geen behandeling meer mogelijk is. De meeste artsen zullen geen probleem hebben met het feit dat je de mening van een van hun collega’s wilt.

[Vorige]    [Volgende]

Een second opinion heeft zowel voor- als nadelen. Vaak betekent het opnieuw een periode met – soms – belastende onderzoeken. Die onderzoeken vinden vaak over een langere periode plaats en er zijn vaak meerdere specialisten bij betrokken. Het besef dat er iets ernstigs aan de hand is wordt in die periode geleidelijk – en vaak onontkoombaar – duidelijk.
Als je je niet op de gemak voelt bij je specialist, als er misverstanden zijn ontstaan of als de communicatie niet lekker loopt, kun je een andere specialist – in een ander ziekenhuis – vragen of die de zorg wil overnemen, want zeker in de laatste fase van je leven is een goede relatie met- en vertrouwen in je arts belangrijk.