Palliatieve zorg

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is alle zorg die het leven in de laatste fase dragelijker maakt. Het gaat dus niet alleen om medische zaken, maar ook om een optimale verzorging en verpleging, en om psychische, sociale en spirituele zorg. Palliatieve zorg omvat ook hulp bij ‘levensvragen’, vragen over de duiding van wat je overkomt, vragen rond het geloof, en het zoeken naar zin en vervulling. Hoewel dit traditioneel het terrein van geestelijk verzorgers is, kunnen ook andere zorgverleners, naasten en vrijwilligers, op dit punt soms helpen.

[Vorige]    [Volgende]

Je kunt angst hebben om te stikken, of bang zijn dat je pijn zult lijden. De laatste jaren is de palliatieve zorg sterk ontwikkeld en is er inmiddels een heel scala aan medicijnen die veel ongemakken kunnen wegnemen of tenminste verminderen. Wijkverpleegkundigen en artsen worden op palliatief gebied bijgeschoold, je arts kan advies vragen aan een palliatief consulent en de hulp inroepen van teams van de thuiszorg waarin verpleegkundigen zitten die speciaal voor de zorg in de laatste dagen zijn opgeleid.
Pijnbestrijdingsmiddelen hebben als bijeffect dat je er suffig van kunt worden. Dat betekent dat er soms gezocht moet worden naar een voor jou optimale balans tussen pijn en sufheid.
Als de ongemakken – pijn, misselijkheid, obstipatie etc. – niet onder controle te krijgen zijn, kan palliatieve sedatie een oplossing zijn. Daarbij wordt je bewustzijn zodanig verlaagd dat je geen last meer hebt van die ongemakken. Eten en drinken gaan dan niet meer. Je sterft in je slaap. Palliatieve sedatie kan pas in de laatste dagen.