Behandelen of niet

Behandelen of niet

Nadat je gehoord hebt dat je ongeneeslijk ziek bent, kan de specialist tóch nog een behandeling voorstellen. Die is niet gericht op genezing, maar kan je leven misschien wat verlengen en helpt mogelijk om vervelende symptomen in een later stadium te verminderen. Zo’n behandeling – een chemokuur of een operatie bijvoorbeeld – kan negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld misselijkheid en pijn. Je moet je daarover goed door je artsen laten informeren, zodat je de voor- en nadelen tegen elkaar kunt afwegen. Schroom dus niet om je specialist of je huisarts alles te vragen wat je wilt weten.

[Vorige]    [Volgende]

Als er bijwerkingen zijn, worden die al vrij snel – al tijdens de behandeling – duidelijk en wordt ook duidelijk hoe vervelend die zijn. Maar of de behandeling je leven verlengt of vervelende sympto-men in de laatste dagen of weken vermindert, is moeilijker te bepalen.
Veel meer dan vroeger ben je nu een gesprekspartner van de arts. Het meeden-ken, meepraten en meebeslissen over wel of niet behandelen, kan je ook doen twijfelen omdat je bang bent een verkeerde keuze te maken.
Beslissingen over wel of niet behandelen, en over doorgaan of stoppen met behandelen zijn moeilijk. Het zijn gelukkig geen besluiten die direct genomen moeten worden. Je hebt de tijd om er goed over na te denken en die te bespre-ken met je naasten en je arts. Die keuzen zijn altijd persoonlijke afwegingen. Zeker voor situaties waarin sprake is van een ingewikkelde ziektesituatie en meerdere kwalen.