Onze partners

Onze partners

Dit project werd gesteund door

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der geneeskunst (KNMG)
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA)
Vrijwilligers in de Palliatieve en Terminale Zorg (VPTZ)
Integraal Kankercentrum Amsterdam (IKA)
Associatie van High Care Hospices
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Nederlandse Associatie Palliatief arts Consulenten (NAPC)
Stichting Agora
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF)
Stichting Zorgverklaring
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN)
Nederlandse Vereniging van Verpleegkundigen in de Palliatieve Zorg (NVVPZ)
Netwerk Palliatieve zorg Terminale patiënten Nederland (NPTN)
Nederlandse patiëntenvereniging (NPV)

Onze partners