Onze financiers

Onze financiers

Dit project werd mogelijk gemaakt door

Fundatie Van den Santheuvel Stobbe
Integraal Kankercentrum Amsterdam
Een particulier
Mullaart Partners
Van Reekum van Moorselaar Stichting
Stichting Geriant Alkmaar
Innovatiefonds Zorgverzekeraars
VSBfonds
RCOAK
Skanfonds
Stichting Vrienden van Hospice Kajan
Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)
Fonds PGO (i.s.m. met NPCF/NPV)
Nationaal Ouderenfonds (samen met Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Stichting Brentan, Steun des Ouderdoms)
Stichting Sluyterman van Loo
Zorgkantoor Noord-Holland Noord
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Publicarea