Bekijk ook

Gewoon dood, de zorg voor ongeneeslijk zieken thuis

De overgrote meerderheid van de Nederlanders wil thuis sterven, maar in de praktijk overlijdt slechts 30 procent in de eigen omgeving. Dat verschil wordt deels veroorzaakt doordat men onbekend is met het ziek- en sterfbed, en met de mogelijkheden van de thuiszorg en de huisarts.
De voorlichtingsfilm ‘Gewoon dood’ laat zien wat er allemaal bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en thuis wilt overlijden

De film toont – in zeven delen – het leven tussen hoop en vrees. Patiënten, partners, artsen en anderen rond het ziekbed, vertellen wat er gebeurt vanaf het moment dat een ongeneeslijke ziekte wordt geconstateerd. Maakt het verschil duidelijk tussen curatieve en palliatieve behandeling, zoomt in op grote en kleine dilemma’s die kunnen ontstaan als de ziekte een hoofdrol opeist in het leven, en gaat in op de vraag hoe reëel onze grootste angsten rond het sterven zijn. Klik Hier.