Welkom / Home

Welkom/Home

Elk jaar horen 80.000 Nederlanders dat zij niet meer beter worden en binnen afzienbare tijd zullen sterven. Dat is het begin van een verwarrende en emotionele periode waarin veel vragen opdoemen waarop de antwoorden moeilijk zijn te vinden.

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, ervaren een aantal gemeenschappelijke dilemma’s. Soms gaat het om concrete keuzes (‘waar wil ik overlijden’, ‘welke behandeling wil ik nog wel en welke niet meer?’), soms betreft het minder zichtbare afwegingen (‘kan ik mijn sterven onder ogen zien?’). Hoeveel informatie er ook wordt aangereikt, het lijkt alsof mensen in deze levensfase de dilemma’s steeds weer zelf moeten ontdekken en hun werkelijkheid moeten aanpassen.

 

 

Het zichtbaar en bespreekbaar maken van deze dilemma’s en het aanreiken van ervaringen van anderen, zijn de handreikingen die deze website en de video biedt. Vanuit de gedachte dat dit kan helpen bij het maken van eigen keuzes, bij het ervaren van minder eenzaamheid en bij het vinden van zingeving om het leven zo goed mogelijk af te sluiten.

Ook voor de naasten is dit een moeilijke periode. Zij worden geconfronteerd met een proces waarin zij weinig meer kunnen doen dan steun geven en zorg verlenen. Hoewel deze video is gemaakt vanuit het perspectief van de zieke, kunnen ook anderen met deze video meer inzicht krijgen in wat iemand overkomt als hij niet meer beter wordt.

De opnamen voor deze informatievideo zijn in 2008 gemaakt. Sindsdien is er in het medische- en het palliatieve veld het een en ander veranderd. Houd dat in gedachten bij het bekijken van deze video’s.